Zmluvy

2023

19.04.2023 – Zmluva na výkov vybraných činností veterinárnej asanácie
14.04.2023 – Zmluva o poskytovaní služieb – Adsupra s.r.o.
12.04.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – 23170015 – Nadácia ZSE
20. 3. 2023 Zámer predaja pozemku
17.03.2023 Zmluva o poskytovaní služieb – Slovak Telekom 
10.03.2023 Kúpna zmluva č. BA146/2022/0819022-Kzp – Ministerstvo obrany SR
14.02.2023 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých – 3W Slovakia, s.r.o.
30.01.2023 Nájomná zmluva – Dobromila Macenková
18.01.2023 Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy – Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.
13.01.2023 Zmluva o audítorskom overení – DOMINANT AUDIT s.r.o. Trenčín
01.02.2023 Nájomná zmluva Arriva

2022
11.10.2022 Zmluva o dielo číslo: ZOD SK2207/4/2022 – Empenont Slovakia
29.12.2022 Nájomná zmluva – 2310723
08.12.2022 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Miroslav Bakura, DiS.art.
15.02.2022 Darovacia zmluva – Štatistický úrad SR
03.03.2022 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých – 3W Slovakia, s.r.o
07.04.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22170124 – Nadácia ZSE
20.06.2022 Dodatok č. 13 k zmluve č. 662000001 – ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
06.05.2022 Zmluva o poskytnutí grantu č. DMIS22_09 – Nadácia Pontis
02.09.2022 Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva + Dodatok k zmluve o spolupráci, ku kúpnej zmluve – BFL, s.r.o. Ostratice

2021
14.12.2021 Dohoda o výrobe, dodávke stravy a úhrade nákladov spojených s poskytovaním stravy rok 2022 – Obec Oponice
30.11.2021 Dodatok č. 12 k Zmluve č.: 66200001 Obec Súlovce – ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2310118
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2310218
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2310820
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2310918
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2311118
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2311018
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2311218
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2311318
11.11.2021 Zmluva o dodaní tovarov Obec Súlovce – NITRANET, s. r. o. Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3
20.10.2021 Zmluva o Službách č. 201021/2 Obec Súlovce – OPEN DOOR s. r. o.
20.10.2021 Zmluva o Službách č. 201021/3 Obec Súlovce – OPEN DOOR s. r. o.
14.09.2021 Darovacia zmluva č. 23222/2021
01.09.2021 Nájomná zmluva č. 2310321
15.08.2021 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
16.07.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
09.07.2021 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy č. 30/004/19 Dodatok č. 2
06.07.2021 Nájomná zmluva č.: 231142101.02.2023 Nájomná zmluva Arriva
30.11.2021 Dodatok č. 12 k Zmluve č.: 66200001 Obec Súlovce – ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2310118
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2310218
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2310820
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2310918
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2311118
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2311018
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2311218
26.11.2021 Nájomná zmluva – opakovaná č.: 2311318
11.11.2021 Zmluva o dodaní tovarov Obec Súlovce – NITRANET, s. r. o. Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3
20.10.2021 Zmluva o Službách č. 201021/2 Obec Súlovce – OPEN DOOR s. r. o.
20.10.2021 Zmluva o Službách č. 201021/3 Obec Súlovce – OPEN DOOR s. r. o.
14.09.2021 Darovacia zmluva č. 23222/2021
01.09.2021 Nájomná zmluva č. 2310321
15.08.2021 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
16.07.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
09.07.2021 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy č. 30/004/19 Dodatok č. 2
06.07.2021 Nájomná zmluva č.: 2311421
01.07.2021 Nájomná zmluva č.: 2310521
30.06.2021 Zmluva č. 400223 o nájme poľnohospodárskej pôdy Obec Súlovce – Vysokoškolský Poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o.
30.06.2021 Zmluva o spolupráci BFL, s. r. o. – Obec Súlovce
28.05.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
07.05.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
01.05.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve 1/2021 Obec Súlovce – ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
30.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
23.04.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21170010 Nadácia ZSE – Obec Súlovce
23.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
16.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
09.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
01.04.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2021 Obec Súlovce – ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
01.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
26.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
19.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
15.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke ŠÚ SR – Obec Súlovce
12.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
05.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
01.03.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2021 Obec Súlovce – ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
26.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
19.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
12.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
06.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
01.02.2021 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Jozef Adamkovič – Obec Súlovce
29.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
27.01.2021 Dodatok č. 11 k Zmluve č. : 66200001
19.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce – Pe-a-ma, s. r. o.
18.01.2021 Obec Súlovce – ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.

2020
07.12.2020 Zmluva o službách Obec Súlovce – OPEN DOOR s. r. o.
01.12.2020 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Jozef Adamkovič – Obec Súlovce
01.12.2020 Nájomná zmluva č. 2310820
27.11.2020 Zmluva o výpožičke
18.11.2020 Licenčná zmluva Tendernet s. r. o. – Obec Súlovce
27.10.2020 Poistná zmluva 4419 014593
27.10.2020 Návrh poistnej zmluvy 443 9007706
21.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
25.09.2020 Návrh poistnej zmluvy 443 9006988
25.09.2020 Poistná zmluva K-ŠKOLE 4801 902457
31.08.2020 Nájomná zmluva č.: 2310720
31.08.2020 Nájomná zmluva č.: 2310520
14.07.2020 Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena Obec Súlovce – Ing. Peter Bakyta
13.07.2020 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy Dodatok č. 1
12.06.2020 Obec Súlovce – doc. JUDr. Jozef Stolář, PhD.
12.06.2020 Obec Súlovce – A.L.T. Group a.s.
01.06.2020 Kúpna zmluva Obec Súlovce – Ing. Peter Bakyta, Mgr. Miroslava Bakytová
21.05.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR
14.05.2020 ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Zmluva o pripojení …
30.04.2020 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Súlovce
31.01.2020 Nájomná zmluva č.: 2310720
23.01.2020 Zmluva o dielo č. VO-022020
23.01.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
03.01.2020 Zmluva o grantovom účte

2019
14.11.2019 Nájomná zmluva č.: 2310619
13.11.2019 Nájomná zmluva č.: 2310319
22.10.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny
18.09.2019 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
18.09.2019 Zmluva o budúcej zmluve o riadení vecných bremien
13.09.2019 Darovacia zmluva
09.09.2019 Kúpna zmluva Ing. Iveta Raučinová – Obec Súlovce
30.08.2019 Zmluva o termínovanom úvere
16.07.2019 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy
24.06.2019 Dodatok č. 9 k zmluve č. : 66200001
20.06.2019 Zmluva o dielo č. HaZZ 07/2019
07.06.2019 Príloha k zmluve č.: 8/1000128109
07.06.2019 Zmluva č.: 8/1000128109 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
17.05.2019 Zmluva o bežnom účte
29.04.2019 Nájomná zmluva č.: 2310419
24.03.2019 Obec Súlovce – PROGRANT, s. r. o.
21.03.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratého finančného príspevku
07.02.2019 Záložná zmluva
04.02.2019 Zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY, s. r. o. & Materská škola Súlovce

2018
12.12.2018 Zámenná zmluva
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311418
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311318
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311218
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311118
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311018
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310918
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310818
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310718
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310618
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310518
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310418
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310318
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310218
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310118
28.11.2018 Mandátna zmluva Obec Súlovce & SlužbyTop s.r.o.
26.11.2018 Zmluva o bežnom účte – VÚB BANKA
26.10.2018 Obec Súlovce – Princ Pavol
25.10.2018 Zmluva o bežnom účte – Prima Banka
22.10.2018 Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.8.2018 na kúpu nájomných bytov v bytovom dome 14 b.j. Súlovce
09.10.2018 Záložná zmluva č. 400/270/2016
05.10.2018 Zámenná zmluva
05.10.2018 Zámenná zmluva
05.10.2018 Darovacia zmluva
02.10.2018 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.8.2018 na kúpu nájomných bytov v bytovom dome 14 b.j. Súlovce
25.09.2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.8.2018 na kúpu nájomných bytov v bytovom dome 14 b.j. Súlovce
12.09.2018 Mandátna zmluva o výkone poradenskej a inžinierskej činnosti
23.08.2018 Zmluva o bežnom účte
10.08.2018 Kúpna zmluva – TOVO s.r.o. a Obec Súlovce
09.08.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti
16.07.2018 Zmluva o bežnom účte
13.07.2018 Dodatok č.1 k Zmluve č.1 o spolupráci pri zbere použitého šatstva
27.06.2018 Zmluva o poskytovaní servisných služieb
01.06.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
23.05.2018 Dodatok č.3 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
21.05.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
01.04.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
01.03.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
30.01.2018 Dodatok č.8 k zmluve č.66200001
15.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
05.01.2018 Darovacia zmluva

2017
27.12.2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
29.11.2017 Nájomná zmluva
29.11.2017 Zmluva o dielo Obec Súlovce – MARO s. r. o.
29.11.2017 Prílohy k zmluve
18.10.2017 Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
09.10.2017 Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020
05.10.2017 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
20.01.2017 Zmluva o umiestnení vysielacieho retranslačného zariadenia nízkeho výkonu

2016
12.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
09.12.2016 Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2016
08.12.2016 Zmluva o úvere ŠFRB
29.09.2016 Kúpna zmluva
26.08.2016 Dodatok č.1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2016
25.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
23.05.2016 Zmluva o zabezpečení systému kolektívneho – združeného nakladania s odpadmi
04.05.2016 Zmluva o užívaní siete
19.04.2016 Zámenná zmluva na pozemok
18.04.2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
23.03.2016 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky
23.03.2016 Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.1
23.03.2016 Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.2
23.03.2016 Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.3
15.03.2016 Zmluva o grantovom účte
08.01.2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2015
17.12.2015 Zmluva na audit
23.11.2015 Zmluva o dielo
18.09.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
24.02.2015 Nájomná zmluva so zriadením vecným bremenom
31.05.2015 Zmluva o auditoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
23.01.2015 Zmluva o auditoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

2014
14.12.2014 Dodatok kúpnej zmluvy
17.10.2014 Kúpna zmluva
26.08.2014 Zmluva o Municipálnom úvere
27.03.2014 Zmluva o Municipálnom úvere

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 15:30 hod
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 – 16:00 hod
Štvrtok 7:30 – 15:30 hod
Piatok 7:30 – 12:00 hod

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu našej návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: http://sulovce.eu.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings